!!! نمونه فرم پر شده ی ارز ی عملکرد کارمندان 94-95  

درخواست حذف این مطلب
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} !!! نمونه فرم پر شده ی ارز ی عملکرد کارمندان 94-95 *بهترین نمونه فرم پر شده ی ارزی عملکرد کارمندان مخصوص مدیران و معاونان و آموزگاران محترم* با بیش از 3000 فروش در سراسر کشور   -سه عدد فرم پر شده ی متفاوت  ارز ی عملکرد کارمندان -شامل انواع گزارش های تخصصی -اهم وظایف محوله -خلاقیت و ارائه پیشنه

ادامه مطلب  

آغاز طرح شهردار مدرسه سازمان مدیریت پسماند  

درخواست حذف این مطلب
آغاز طرح شهردار مدرسه سازمان مدیریت پسماند با همکاری انجمن همتا با اه ... و برنامه های آموزشی حول محور تفکیک از مبدا ، حفاظت از محیط زیست در 52 مدرسه در سطح شهرستان آبادان .آموزش امسال در راستای طرح سال 94_95 وبا کارگاه ها و بازدید های علمی صورت میپذیرد .

ادامه مطلب